Videnskabsteori og metode

Kursusindhold

Formål: At gøre de studerende i stand til at forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete/praktiske kriminologiske problemstillinger

 

Indhold:

 • Videnskabsteoretiske grundtraditioner
 • Samfundsvidenskabelige og kriminologiske metoder i teori og praksis

 

Engelsk titel

Theory of scientific methods

Målbeskrivelse

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

 • Viden om de videnskabsteoretiske grundtraditioner og kriminologiens placering heri
 • Viden om samfundsfaglige metoder, såvel kvalitative som kvantitative
 • Viden om centrale kriminologiske metoder og teknikker, herunder offerundersøgelser og selvrapporteringsstudier
 • Evne til at reflektere over undersøgelsesmetoders relevans i forhold til konkrete problemstillinger

 

Færdigheder: Den studerende kan

 • Anvende såvel kvalitative som kvantitative metoder til indsamling af information
 • Vurdere, hvilke metodiske tilgange, der er mest relevante i forhold til en konkret problemstilling
 • Formidle relevante metodiske overvejelser til samarbejdspartnere og andre relevante grupper

 

Kompetencer: Den studerende kan

 • Håndtere metodiske problematikker i komplekse sammenhænge i sit eget praktiske arbejde.
 • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring metodiske tilgange til konkrete problemstillinger
 • Udvikle egen praksis på baggrund af den opnåede viden

Undervisningen varetages af højt kvalificerede undervisere

Dette fag er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi.

Ikke relevant
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelse Individuel bedømmelse med intern vurdering efter gældende karakterbekendtgørelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 68,75
 • Seminar
 • 68,75
 • Total
 • 137,50