Introduktion til Kriminologi

Kursusindhold

Formål: At introducere den studerende til det kriminologiske vidensfelt.

 

Indhold:

 • Det kriminologiske forskningsfelt
 • Oversigt over kriminalitetens omfang og udvikling i Danmark i internationalt perspektiv
 • Introduktion til en række tidlige kriminologiske studier
 • Kriminologiens historie
 • Kilder til kriminologisk viden
Engelsk titel

Introduction to Criminology

Målbeskrivelse

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har:

 • Viden om genstandsfeltet for kriminologisk forskning, herunder kriminologiens historiske udvikling
 • Viden om kriminalitetens omfang og udvikling med særligt fokus på Danmark
 • Evne til at reflektere over kriminologiens betydning for den studerendes faglige praksis

 

Færdigheder: Den studerende kan:

 • Mestre at finde relevant kriminologisk viden på konkrete områder
 • Formidle viden om kriminalitetens omfang og udvikling på konkrete områder til samarbejdspartnere og andre

 

Kompetencer: Den studerende kan

 • Udvikle egen praksis på baggrund af den opnåede viden
 • Selvstændigt anvende viden om kriminalitetens omfang og udbredelse i faglige og tværfaglige sammenhænge

Undervisningen varetages af højt kvalificerede undervisere.

Dette fag er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi.

Ikke relevant
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Skriftlig uden tilsyn (hjemmeopgave), 12 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Individuel bedømmelse med ekstern vurdering efter gældende karakterbekendtgørelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 137,5
 • Seminar
 • 137,5
 • Total
 • 275,0