Digital forvaltning

Kursusindhold

Faget har overordnet til formål at give de studerende kompetence til at indgå i den moderne digitaliserede og datadrevne forvaltningsmyndighed eller udføre konsulentarbejde for sådanne myndigheder eller deres leverandører:

 

Kurset omfatter følgende primært forvaltningsretlige temaer:

 • Teknologier og digitaliseringsprocesser i den danske forvaltning og deres retligt relevante karakteristika
 • Den digitale forvaltnings retskildebillede
 • De ulovbestemte, forvaltningsretlige grundsætninger i den digitale forvaltnings sagsbehandling.
 • Lovregulering af de digitale løsninger, der anvendes af offentlige myndigheder, herunder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer og den danske implementering af NIS-direktivet
 • Forvaltningsrettens grundsætninger om delegation og tilsyn med private it-leverandører.
 • Prøvelsesspørgsmål i den digitale forvaltning, herunder konsekvenser af underkendelse.

 

Kurset omfatter følgende primært databeskyttelsesretlige temaer:

 • Datebeskyttelsesrettens baggrund og reguleringens anvendelsesområde
 • De databeskyttelsesretlige defintioner
 • De mest relevante bestemmelser i de databeskyttelsesretlige regelsæt, der giver grundlag for at behandle personoplysninger i den digitale forvaltnings udvikling af teknologier til sagsbehandling og til sagsbehandling ved hjælp af disse teknologier
 • De databeskyttelsesretlige principper og deres betydning i den digitale forvaltning
 • De databeskyttelsesretlige krav ved samarbejde mellem myndigheder eller mellem myndigheder og med private (databehandlere mv.)
 • Dataansvarliges doku­mentations­krav i forbindelse med behandling af personoplysninger i den digitale forvaltning
 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Registreredes rettigheder i forbindelse med myndigheders behandling af personoplysninger i den digitale forvaltning
Engelsk titel

Digital Administration

Målbeskrivelse
 • Viden om den digitale forvaltnings teknologiske og organisatoriske forhold samt hvordan digitaliseringsprocesser tilrettelægges og forløber
 • Viden om de forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige regler, der har størst betydning i den digitale forvaltning
 • Færdigheder i at identificere forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige problemstillinger i forbindelse med udvikling, indkøb og anvendelse af moderne, sagsbehandlende teknologier i den offentlige forvaltning.
 • Kompetencer til at analysere retlige udfordringer (problemstillinger) i lyset af de teknologiske muligheder og komme med forslag til konkrete handlingsanvisninger til at sikre afbalancerede resultater af både digitaliseringsprocesser.
 • Kompetence til både at kunne fremlægge ovenstående både i et klart og præcist sprog under anvendelse af korrekt juridisk terminologi og kunne formidle samme i et sprog, der er egnet til at kommunikere med professioner, der ikke nødvendigvis har kendskab til den juridiske professions termininologi og begrebsapperat.

Med en målsætning om at sikre en aktiv deltagelse fra de studerende anvendes relevante mindre og større cases, summegrupper samt e-læringsfunktioner. De studerende vil endvidere blive opfordret til at forberede fremlæggelser i grupper eller alene i forbindelse med udvalg af synposisemne, hvor der vil være deltagere fra det praktiske retsliv, der vil give de studerende feedback på emnet, dettes relevans mv.

Digital forvaltning – udvikling af sagsbehandlende løsninger. 1. bind, 1. udgave. Motzfeldt, Hanne Marie & Abkenar, Azad Taheri. DJØF. 2019. 344 sider.

Materialesamling, ca. 300 sider

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 343,5
 • Seminar
 • 69
 • Total
 • 412,5