Kunsthistorie/Visuel kultur: Kunst og kulturforskning: Re/Imagining Future/s: Visuality and Post-Racism +Poetic Technology and Creative Entrepreneurship

Kursusindhold

Kurset består af to separate moduler, der hver varer 7 uger.

Kurset er åbent for KA-studerende på 2019 ordningerne for Visuel kultur og Kunsthistorie (modulet Kunst- og kulturforskning. Studerende på Visuel kultur og Kunsthistorie har en portfolio-opgave med mindre skriftlige opgaver.

Re/Imagining Future/s: Visuality and Post-Racism. 

How is anti-racist imagery created and what does it means to visualise an anti-racist society? In this course, students will begin to think critically about the visuality of racism and anti-racism. How do they exist apart from each other, and how do they inform the creation and understanding of each other? Exploring the iconography used within anti-racist images and advertising will pose key questions as points of departure. Why is it important to visualise and create a visuality of anti-racism? Is there a semiology of anti-racism and can we identify a pathos formula of anti-racist iconography in the same way that we can identify racist iconography? What is the role of the racialised body in these anti-racist campaigns?

The first four weeks, topics will include reconciliation images, viral online memes, press images, music videos, and commercial advertisements. The students will be encouraged to find their own images that represent both racism and anti-racism from their personal experience to allow them to engage with images they find most striking. Group discussions and presentations will give students the opportunity to interrogate the images and extract all meaning. Coupled with the readings, they will be able to articulate both personal sentiments and critical theory regarding the images.

The subsequent weeks will focus on the re/imaginging of anti-racist future/s. We will explore the various way individuals, groups and organisations have attempted to create a vision of the future. This will include manifestos, collages as well as video games, VR and AI. How have these technologies been used at various moments in time to re/imagine a world that we have never seen before? What does it mean to visualise these futures and is it necessary?

Poetisk teknologi og kreativt entreprenørskab

Omdrejningspunktet for nærværende kursus er teknologi set ud fra et kunstnerisk, poetisk og materialenært perspektiv. Det vil være en æstetisk og praksisnær tilgang overordnet til moderne teknologi, og Physical Computing og Internet of Things i særdeleshed. Vi vil undersøge samspillet mellem det visuelle og det haptiske, men også det auditive, i relation til fagets genstandsfelt.

Undervejs igennem forløbets 7 uger vil vi undersøge forskellige strategier til at skabe praksisbaseret viden, der har en stærk berettigelse i forskning såvel som produkt- eller projektudvikling. Således vil vi undersøge muligheder for den kreative entreprenør i relation til teknologi, produktudvikling, skabelse af oplevelser og vidensproduktion. Begrebet den kreative entreprenør dækker over udøvelsen af kreativt iværksætteri i en af de kreative industrier. Fokus for den kreative entreprenør adskiller sig fra den typiske forretningsentreprenør, idet han eller hun først og fremmest beskæftiger sig med skabelse og udnyttelse af kreativ eller intellektuel kapital. I det væsentlige er kreative entreprenører investorer i talent - deres eget eller andre menneskers.

Interessen for entreprenører i kreative industrier er steget kraftigt i det sidste årti og ses af EU-Kommissionen som en positiv differentiering på et globaliseret marked - som en industri, hvor konkurrencen er drevet af dygtighed, opfindsomhed og kvalitet og ikke den laveste produktionspris og det billigste materiale, og af disse grunde, noget vi bør opmuntre til i en europæisk sammenhæng. Kreativt entreprenørskab er blevet et udtryk, der refererer til forretningsaktiviteterne for iværksættere, der tilhører de kreative industrier i bred forstand. Samtidig er den kreative entreprenør ikke et veldefineret fænomen, så for at komme tættere på en forståelse vil vi se på aspekter som ”kunstner versus entrepreneur?”, ”kunst som industri”, ”kunstnerisk praksis som metode”, ”kreativ industriel innovation”, ”kreativitet som forretningsmodel”, ”den kreative entreprenør som superstjerne”, osv. Disse spørgsmål vil være diskuteret på baggrund af kreativitetsteorier (Rob Pope, Mikhael Csikszentmihalyi osv.), praksisbaseret forskning (Graeme Sullivan, Linda Candy, Barbara Bolt osv.) og materialeæstetik (Rosalyn Driscoll, Bill Brown, Juhani Pallasmaa osv.). De teoretiske diskussioner vil gå hånd i hånd med eksperimenter og ideudvikling, der resulterer i 3 porteføljeprojekter, med dertilhørende kreative materialer og refleksion.

Uge 1: Introduktion til ‘poetisk teknologi’, den kreative entrepreneur, kursets forløb og portfolio projekterne.

Uge 2&3: Tænkning gennem kreativ praksis - idegenerering

Week 4&5: Forståelse for brugere/publikum/kunder - ‘probes’-design

Week 6&7: Vidensproduktion gennem prototyper - prototype-bygning

Engelsk titel

Art and Culture Research:Re/Imagining Future/s: Visuality and Post-Racism +Poetic Technology and Creative Entrepreneurship

Uddannelse

Kunsthístorie og Visuel kultur

Re/Imagining Future/s: Visuality and Post-Racism. 

Teaching will be a mix of lectures and big group discussions. The students will be encouraged to participate in class with their perspectives on material being shown. Students will be learning how to critically engage with sensitive topics and therefore it is necessary for much discussion and debate.
There will also be key texts covered that will be discussed in groups, with some mini presentations in class covering what has been read.

Pandemic permitting
I have a colleague who created a VR piece on anti-racism as an Asian American based at SkanesKonst in Malmo. With her permission and depending on restrictions, I would like her to come and present her work for the class, allow the students to try the VR piece and have a discussion on the uses of various technology for anti-racist work.
http:/​/​skaneskonst.se/​en/​artist-statement-chang/​

Poetisk teknologi og kreativt entreprenørskab
Forelæsninger, projektforløb, workshops, produktion af prototyper, ekskursioner

Re/Imagining Future/s: Visuality and Post-Racism

The literature for this course will include a mix of canonized texts from visual culture and more contemporary scholarship on the intersection of race and visual culture. Nicholas Mirzeoff, WJT Mitchell, Richard Dyer, Stuart Hall.

Raquel Gates: Double negative. Paul Gilroy: There aint no Black in the Union Jack. Alana Lentin; Gavan Titley: The Crises of Multi-culturalism. Mark Sealy: Decolonising the Camera. Bell Hooks: Black Looks. Audre Lorde: Sister Outsider

Poetisk teknologi og kreativt entreprenørskab

Dette er forslag til litteratur og det vi vil anvende i undervisningen. De skal dog ikke anskaffe alle disse bøger da det er udvalgte afsnit fra de enkelte bøger.

 

 • Rob Pope: Creativity: Theory, History, Practice, Psychology Press, 2005
 • Mikhael Csikszentmihalyi: Creativity - The Psychology of Discovery and Invention, Harper Perennial 2013
 • Graeme Sullivan: Art Practice as Research - Inquiry in Visual Arts, SAGE Publications 2009
 • Linda Candy: Interacting: Art, Research and the Creative Practitioner, Libri Publishing 2012
 • Barbara Bolt: Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry, I.B. Tauris 2010
 • Rosalyn Driscoll: The Sensing Body in the Visual Arts, Bloomsbury Visual Arts 2020
 • Bill Brown: Materiality in Michell & Hansen: Critical Terms for Media Studies, University of Chicago Pres 2010

Juhani Pallasmaa: The Eyes of the Skin, John Wiley and Sons 2005 (1996)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420