Visuel kultur: Visuel kultur og teori

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give deltagerne grundlæggende teoretisk viden om visuel kultur med fokus på visuelle fænomener, som giver det sociale og kulturelle liv en særlig dimension.

Den første del af kurset (8x4 timer) behandler teorier om visuel repræsentation og billede, visuel erfaring og betydning, det visuelle som dimension og organisation, samt dynamiske billed- og visualitetsformer, ”transvisualitet” (500 normalsider).

Anden del af kurset (2x6 timer) har workshop-karakter, hvor hovedfokus er deltagernes individuelle inddragelse og bearbejdning af selvvalgt supplerende teori (400 normalsider) og en case efter deltagernes eget valg; f.eks. ift faglig baggrund, interesser og beskæftigelsesplaner.

Engelsk titel

Visual Culture: Visual Culture and Theory

Uddannelse

Visuel kultur

Den første del af kurset (8x4 timer) er organiseret i forelæsninger, gruppearbejde og dynamisk dialog med peer feedback fra medstuderende og mundtlig feedback fra underviser. Denne del afsluttes med en obligatorisk skriftlig opgave på 3-5 normalsider med skriftlig feedback, som samtidig tjener som oplæg til anden del af kurset.
Anden del af kurset (2x6 timer) har workshop-karakter og udvikler den studeredes obligatoriske skriftlig opgave fra første del til en 1-2 siders synopsis til fagets eksamensopgave. Denne synopsis udvikles i en proces der træner akademisk problemudvikling og problemstilling med løbende mundtlig feedback. Fremstilling af en synopsis er en forudsætning for den afsluttende individuelle eksamensopgave.
Brug af Absalon og andre online-former, f.eks. videointroduktioner og referencer til videoforelæsninger planlægges. Kurset er organiseret i faste arbejdsgrupper på tre medlemmer som organiseres ved kursusstart i samarbejde med kursets deltagere.

Til kurset hører et fast pensum på 500 normalsider, der læses og behandles i første del. Teksterne er markeret med primær- og sekundær-tekster i kursusplanen. Derudover skal deltagerne selv finde 400 normalsiders relevant litteratur til brug i den afsluttende workshop og fremstilling af en 1-2 siders synopsis samt i den afsluttende skriftlige opgave.

I kursusplanen er opgivet flere tekster end pensum. Det optimale er, hvis alle tekster læses til hver gang, dvs. både pensum og supplerende tekster, men med fokus på pensum. Primær-tekster må gerne læses to gange, over flere dage.

 

Det faste pensum er samlet i kursets kompendium, som er klar til køb, start august 2020 i Campus Print Webshop: http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/frontpage.html

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Skriftlig og mundtlig feedback: obligatorisk skriftlig opgave på 3-5 normalsider.

Kollektiv, individuel og peer feedback: workshop/synopsis, gruppearbejde.

Løbende feedback i drøftelser af forelæsninger, perspektiverende plenum-diskussioner mm.

Skriftlig feedback ved afsluttende eksamen: skriftlig kommentar i Digitaleksamen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Skriftlig prøve
Hvis du lige er startet på Visuel kulturuddannelsen er eksamensformen en fri skriftlig opgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Hvis du følger 2008 studieordningen er eksamensformen en bunden skriftlig opgave.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 44
  • Forberedelse (anslået)
  • 292
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420