AFLYST Global History: Case Studies in Global History

Kursusindhold

AFLYST

 

”Case Studies in Global History” ser nærmere på nogle af de kulturelle og politiske transformationsprocesser, som har fundet sted fra 1945 til i dag, med primært fokus på europæisk historie i en global kontekst. Kurset formidler indsigt i transformationer, der øger nationernes indbyrdes relationer og undersøge eksempler på kulturelle udtryk for og teoretiske refleksioner over historiske forandringer og transnationale dynamikker. Gennem analyse af tekster i forskellige medier og genrer, herunder film og litteratur, samt en politisk, social og kulturhistorisk kontekstualisiering af de heri udtrykte problemstillinger vil dette kursus give indblik i centrale transnationale problemstillinger, såsom konflikter mellem forskellige narrativer vedrørende historiske erfaringer, sociale konflikter, kulturelle identiteter og erindringer. Kurset tilbyder centrale analytiske tilgange til, hvordan transnational interaktion og globaliseringsprocesser former nutidens politik og kultur. Der vil blive undervist i casestudier i fire af de forskellige regioner, instituttet dækker. Selvom undervisningen kun udbydes på dansk, vil de studerende blive opfordret til at studere, læse og skrive på det sprog, de selv er eksperter i.

Engelsk titel

CANCELLED Global History: Case Studies in Global History

Uddannelse

Engelsk

Holdundervisning

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter.
Det kan tages som en del af studiemønstret Global History eller som frit emnekursus.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • Total
  • 409,5