Tysk - Kultur 2: tysk historie og litteraturhistorie (BASF)

Kursusindhold

Kultur 2 (fælles forelæsning med fransk, italiensk, tysk, portugisiske og brasilianske studier):

This course explores various themes and theories concerning society, history, and culture (including literature and other cultural productions) in both European and global contexts. Students will be introduced to key concepts, theories, and methods needed to understand the complexities of the societies, histories, and cultures of their chosen language area. At the same time, the course situates these in a broader European and Global context to shed light on transnational and global connections, allowing students the possibility of transcending traditional national and linguistic divisions and pose broader comparative questions.

Engelsk titel

German - Culture 2: German History and History of Literature (BASF)

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Grammatik og et- og tosprogede ordbøger, øvelser, tekstsamling

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6-10 ns
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 6-10 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Tysk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5