Aflyst Læsefærdighed i akademisk tysk

Kursusindhold

Forudsætter dit studium, at du kan læse tekster på tysk? Vil du styrke din faglighed ved at kunne læse tekster på originalsproget? Vil du have adgang til viden fra flere sprog- og kulturområder – både nu på studiet og senere hen på det danske og internationale arbejdsmarked?

 

Dette kursus sigter mod at udvikle læsefærdigheder på tysk, så du kan forstå, reflektere over og anvende tysksprogede fagtekster. På kurset lærer du at navigere i tysksprogede akademiske tekster, så du bliver i stand til at uddrage det relevante indhold og anvende det i en bredere faglig sammenhæng.

 

Kurset, der er åbent for alle, bygger videre på de sproglige kompetencer, du allerede har. Der bliver læst fælles tekster med henblik på opbygning af en systematisk tilgang til læsning på fremmedsproget, men kurset inddrager også tekster, der er relevante for den enkelte studerendes særlige faglighed.

 

Der er plads til forskellige indgangsniveauer i tysk, men det vil være en fordel at have et A- eller B-niveau fra gymnasiet eller tilsvarende forudsætninger.

Engelsk titel

eading skills in academic German

Holdundervisning

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 176,25
  • Total
  • 204,25