Tysk - Tysk sprog og kultur 1: Introduktion

Kursusindhold

Sprog og kultur 1 (fælles forelæsning med fransk, italiensk, tysk, portugisiske og brasilianske studier):

Kurset ”Sprog og kultur 1” giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som viden om den akademiske opgave, argumentationsteknik og læsestrategier.

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sprogbegrebet og sammenhængen mellem sprog og kultur, sprog og litteratur, sprog og oversættelse samt sprog og nation. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. magt, migration og flersprogethed på arbejdspladser.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

Det tyske forløb:

Modulet består af to kurser, der giver en indføring i ”tysk sprog & kultur” og i ”tekstlæsning & kultur”. I hvilke lande tales der tysk, hvad betyder tysk sprog som kommunikationsfællesskab og hvilke sammenhænge eksisterer der mellem sprog og kulturelle og nationale identiteter historisk og aktuelt?  Disse spørgsmål tages op i forelæsningsrækken og undersøges i arbejdet med tekster og sprog i kurserne.

Kurset i ”tekstlæsning & kultur” vil omfatte: analyse af tekster i forskellige genrer: både saglitteratur (såsom nyheder, politik, brugstekster) og skønlitteratur (prosa og lyrik) med fokus på tiden fra 1945 til i dag.

 

Kurset i ”tysk sprog og kultur” træner de praktiske sprogfærdigheder: mundtligt og skriftligt tysk samt læse- og lyttefærdighed. Vi vil se kontrastivt på tysk og dansk sprog og lave mindre oversættelsesøvelser.

Desuden introducerer modulet til fagets hjælpemidler og de akademiske færdigheder såsom opgaveskrivning, argumentation, litteratursøgning og tidsstyring.

Engelsk titel

German - German Language and Culture 1: An Introduction

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Kompendium, grundbøger og tekster på Absalon

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen.
Portfolio-eksamen er en samling af følgende kursusaktiviteter, som afleveres i løbet af semestret til fastsatte frister:
Mundtligt oplæg i grupper, bibliografisk opgave, frie skriftlige produktioner, referat, argumentationsanalyse, begrebsafklarende essay samt et mini-projekt.
I alt 16-20 normalsider, som afleveres samlet d. 6. januar 2021.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5