ÅU TYS Tysk - Modul 6: Tysk historie og litteratur 3 (Efterår 2020)

Kursusindhold

Modul 6: Tysk historie og litteratur 3 består af følgende fagelementer:

 

HTYÅ01051U Tysk historie 3 (7,5 ECTS)

Der opøves færdigheder i at

 • anvende historievidenskabelig teori og metode på et afgrænset emneområde inden for tysk med et europæisk perspektiv
 • analysere historiske kilder under inddragelse af den fagspecifikke sekundærlitteratur
 • sætte analysen i en passende historisk kontekst.

 

HTYÅ01061U Tysk litteraturhistorie (7,5 ECTS)

Der opøves færdigheder i at

 • demonstrere en grundlæggende forståelse af og et overblik over den litteraturhistoriske udvikling i den tysksprogede litteratur fra barokken til i dag
 • analysere tysksprogede litterære tekster under inddragelse af den litteraturhistoriske kontekst
 • anvende litteraturvidenskabelig terminologi i analysen af litteratur
 • reflektere over litteraturhistorieskrivning som disciplin.

 

 

Engelsk titel

ÅU TYS Tysk - Modul 6: Tysk historie og litteratur 3 (Efterår 2020)

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 373,5
 • Total
 • 409,5