Teater- og performancestudier: Teaterhistorie og analyse 2: Forestillingsanalyse

Kursusindhold

Forestillingsanalyse udgør sammen med kurset Teaterhistorie 2 i  fagelementet Teaterhistorie og analyse 2: Teaterhistorie og forestillingsanalyse.

Indholdet i kursusdelen forestilligsanalyse:

Forestillingsanalyse er analysen af teaterforestillinger, sådan som de træder frem set fra publikums side. Her er det ikke fx dramateksten, men forestillingens samlede udtryk: handling, lys, lyd, scenografi, kostumer, spillestil etc. der er objektet. Kurset gennemgår, med et hermeneutisk udgangspunkt, og ved hjælp af en række forskellige teorier og metoder, tilgange til at analysere og fortolke forestillinger, samt måder at indsætte denne tolkning i et større socialt og kulturelt perspektiv. Som analyseemner anvendes forestillinger fra det aktuelle repertoire samt eksempelmateriale fra filmisk dokumenterede forestillinger.

Den samlede eksamen for Teaterhistorie 2 og Forestillingsanalyse er på 15 ECTS. Bestået aktiv undervisningsdeltagelse i kurset i forestillingsanalyse er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i Teaterhistorie 2.

 

Engelsk titel

Theatre and Performancestudies: Theatre History and Analysis 2: Theatre History and Performance Analysis

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning og forlelæsning
3 timer i 14 uger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 126
  • Eksamen
  • 42
  • Total
  • 210