Teater- og performancestudier: Teaterhistorie og analyse 2: Teaterhistorie

Kursusindhold

Teaterhistorie 2 udgør sammen med kurset i forestillingsanalyse fagelementet Teaterhistorie og analyse 2: Teaterhistorie og forestillingsanalyse.

 

Kursusdelen teaterhistorie: Hvor kurset i Teaterhistorie 1 i første semester gav et kronologisk baseret fundament for at håndtere teaterhistoriske problemstillinger, vil vi i dette kursus tage afsæt i en række specifikke temaer og tematiske sammenhænge og således bevæge os på tværs af historiske perioder. Teaterhistorie 1 var domineret af vesteuropæisk teaterhistorie, men i dette kursus vil vi også bevæge os uden for Europa.

På denne kursusdel skal vi således arbejde med, hvordan kan vi forstå teaterhistoriske fænomener i forhold til særlige tematikker, som går på tværs af historiske perioder. Det er således en emneorienteret undersøgelse af teaterets og scenekunstens historie - også udenfor Vesteuropas grænser.

De tematiske felter, som undervisningen handler om, varierer fra år til her, men her er en række eksempler på emner som tidligere har været behandlet i undervisningen: asiatisk teater, censur og menneskerettigheder, kønsroller og feminisme i scenekunsten, populære scenekunstformer, opera, musical, gøgl og cirkus.

Undervisningsformen vil være en blanding af forelæsninger, diskussioner og studenteroplæg.

Den samlede eksamen for Teaterhistorie 2 og Forestillingsanalyse er på 15 ECTS. Bestået aktiv undervisningsdeltagelse i kurset i forestillingsanalyse er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i Teaterhistorie 2.

Engelsk titel

Theatre and Performancestudies: Theatre History and Analysis 2: Theatre History and Performance Analysis

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning og forlelæsning
3 timer i 14 uger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 126
  • Eksamen
  • 42
  • Total
  • 210