Teater- og performancestudier: Produktion

Kursusindhold

Kurset Produktion har i foråret 2021 hovedtemaerne: Organisering, Kuratering og Økonomi.

 

I kurset vil vi gå kritisk til værks med hovedtemaerne: Organisering, Kuratering og Økonomi. Vi vil arbejde med emner som kollektiv organisering, institutionskritik, kuratering af fondsmidler mv., med fokus på at opnå en kritisk bevidsthed omkring herskende diskurser og produktionsvilkår i det danske scenekunstfelt anno 2020.

 

I kurset vil den studerende desuden, med udgangspunkt i hovedtemaerne, få indsigt i begreber, metoder og praktiske færdigheder vedrørende organisation, planlægning og administration af en teater-/kulturproduktion, således at den studerende selv kan reflektere over og anvende de opnåede kompetencer og viden i praksis samt forholde sig kritisk til både egen og andres praksis.

 

Kurset vil indeholde besøg på relevante kulturinstitutioner samt samtaler med aktuelle fagpersoner indenfor scenekunstfeltet

Engelsk titel

Produktion

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning og forelæsning
12 timer i 7 uger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420