SPS; Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Individuelt forløb

Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2018-ordningen

2008-ordningen
 

KA-tilvalg:

2019-ordningnen
 

Alle studieordningerne findes her.

Fagelementet på 15 ECTS-point er forbundet med et projektorienteret forløb som indebærer et ophold på en arbejdplads samt aflevering af en fri skiftlig hjemmeopgave på uddannelsesstedet. Ved det projektorienterede forløbs begyndelse udarbejder eksaminanden, en eksamensberettiget vejleder og arbejdsstedets kontaktperson en kontrakt, som beskriver målsætningen med opholdet på arbejdspladsen samt afstikker rammerne for eksaminandens specifikke arbejdsopgaver.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • Total
  • 5