Avancert spansk sprog og variation

Kursusindhold

På kurset vil vi, med fokus på udvalgte områder af spansk sprogbrug, undersøge 1) hvordan sproget kan forny sig, dels via mekanismer internt i sproget, og dels under påvirkning fra andre sprog; 2) variation i sproget, dels internt i det spanske sprog og sprogområde, og dels i et tværsprogligt perspektiv.

Vi vil også træne tale- og skrivefærdigheder (spansk) på højt niveau, herunder skriftlig og mundtlig argumentation på akademisk spansk.

Engelsk titel

Spanish - El uso del español. Innovación y variación inter- e intralingüísticas

Holdundervisning

 • La innovación léxica en el español actual, Manuel Casado Velarde, Madrid 2017, Sintesis. Se puede comprar en Academic Books.
 • La lengua española en su geografía. Manual de dialectología hispánica. Francisco Moreno Fernández. Madrid 2014. Arco/Libros, S. L. Se puede comprar en Academic Books.
 • Materiale uploaded i Absalon.

Modulet består af 2 kursusforløb:
1) El uso del español. Innovación y variación inter- e intralingüísticas. 9 x 3 lektioner.
2) Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. 13 x 2 lektioner.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig prøve med opsyn.
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​spansk/​​

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5