Spansk - Den spansktalende verdens historie og kultur (BASF/BATV)

Kursusindhold

De studerende skal i dette modul opnå viden om de væsentligste temaer og problemstillinger i den spansktalende verdens historie, kultur og litteratur fra ca. 1800 til i dag, såvel i f.t. grundlæggende temaer som teorier, primært inden for historie og samfund.

Det aktuelle kursus vil fokusere på 3-4 spansktalende nationer og vil bestå af to eller flere forløb, der kan afløse hinanden eller være samtidige. I disse forløb vil landenes historie og samfund fra ca. 1800 til i dag blive gennemgået mhp. bl.a. flg. temaer:

 • Opbygningen af den moderne nation
 • Økonomisk og social udvikling
 • Kultur- og identitetshistorie, herunder litteratur og andre fundamentale kulturprodukter
 • Aktuelle temaer

 

Undervisningen vil derudover lægge vægt på et eller flere grundtemaer, der vil blive diskuteret i f.t. de enkelte nationer. Eksempler på sådanne temaer kan være: konflikter i skabelsen af den nationale identitet; sociale traumer og historisk erindring; skiftende tendenser i refleksionen over nationen og identiteten. Analyse af litterære tekster og andre kulturelle produkter indgår i kurset.

I løbet af undervisningen vil der blive inddraget grundlæggende teorier inden for emner som: nation og nationsdannelse (Anderson og/eller andre teoretikere), identitetsdannelse (fx Jenkins eller andre), internationale relationer samt litterær og kulturel analyse. Kurset vil ligeledes inddrage grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger.

Engelsk titel

Spanish - History and Culture of the Spanish-Speaking World (BASF/BATV)

Forelæsninger og holdundervisning

Der vil blive anvendt en kombination af 1-2 grundbøger, kildetekster og litterære tekster samt videnskabelige artikler og evt. andet materiale

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5