Spansk - Kultur 3

Kursusindhold

Kultur 3 (fælles forelæsning med fransk, italiensk, tysk, portugisiske og brasilianske studier):

Fællesforelæsningen Kultur 3 fokusserer på transkulturelle og fælles-europæiske strømninger før 1900 med særlig fokus på litteratur. Med udgangspunkt i konkrete temaer viser forelæsningerne hvordan nye ideer, samfundsmæssige udviklinger og historiske begivenheder vinder genklang i litteraturen fra den før-moderne verden til idag. Kurset vil formidle færdigheder i at forstå sammenhængen mellem nationale literaturhistorier og transkulturelle strømninger, der påvirkede kunstneriske udtryksformer på tværs af landegrænser. Den sidste del af kurset trækker linjer til nutiden ved at vise hvordan visse træk af den før-nationale verdensorden vender tilbage i form af transnationale udviklinger i globaliseringens tidsalder. Gennemgangen af de enkelte emner introducerer samtidig til forskellige teoretiske og metodiske tilgange til litteraturvidenskabelig og historisk analyse. Desuden vil fællesforelæsningerne introducere til videnskabsteori ud fra en historiografisk og literaturvidenskabligt tilgang.

Det spanske forløb:

Este curso busca dar una visión de conjunto de la historia de España y de las principales corrientes histórico-literarias desde la Edad Media hasta finales del s. XVIII. Entre muchas líneas de evolución se comentará, p.ej., la transición de una economía de bienes naturales a una monetaria, el proceso de formación del estado moderno (centralismo y burocratización), o el proceso de secularización. Además, nos adentraremos en la conquista y colonización de América con cierto detenimiento.

Engelsk titel

Spansk - Kultur 3

Holdundervisning og fællesforelæsninger

Kompendium og materiale på Absalon. Desuden historiebøger som vil blive oplyst ved semesterstart. 

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • Total
  • 409,5