Spansk - Spansk sprog og kultur 1: introduktion

Kursusindhold

Den studerende introduceres i dette modul til den spansksprogede verden, som består af 22 lande, hvis man tæller USA med. Kursets første del (indtil efterårsferien) består af en kort introduktion til den spansktalende verdens historie samt geografiske, demografiske og aktuelle politiske forhold.

Kurset beskæftiger sig også med de sproglige variationer inden for den spansksprogede verden, ligesom sammenhængen mellem sprog og nation/identitet diskuteres. Findes der en transnational spansksproget identitet? 

Kursets anden del vil med udgangspunkt i begreberne ”estado/nación” og ”testimonio/memoria” se på den aktuelle udvikling i en række spansktalende lande og også inddrage litterær tekstanalyse i et vist omfang.

Engelsk titel

Spanish - Spanish Language and Culture 1: An Introduction

Holdundervisning

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Der vil blive anvendt en kombination af 1-2 grundbøger, kildetekster og litterære tekster samt videnskabelige artikler og evt. andet materiale
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • Total
  • 409,5