REL, Religionssociologisk specialisering A: Kvantitativ metode (F21)

Kursusindhold

Kurset vil sætte deltagerne i stand til at indsamle og at bearbejde survey (spørgeskemaundersøgelser) i et statistisk analyseprogram (IBM SPSS – Statistical Package for the Social Sciences).

Der sigtes på at deltagerne forholder sig til beskrivende data i frekvenser og krydstabeller som belyses gennem analyser af sammenhæng, korrelation og om fordelingerne er af statistisk betydning (signifikans).

I det omfang det er relevant vil simple multivariate teknikker blive introducerede.  

Kurset er praksisbaseret, hvor et datasæt introduceres i forbindelse med udvalgte teorier der tjener til at stille relevante teoribaserede spørgsmål til data. 

Datasættet stammer fra de nordiske indsamlinger til Den Europæiske Værdiundersøgelse i 2017 (for den Danske Værdiundersøgelse se: https://www.ddv.aau.dk/ ) .

Der introduceres først og fremmest teorier om hvordan religiøse og eksistentielle værdier har udviklet sig i løbet af de sidste decennier.

Sigtet er at deltagerne bliver i stand til at gennemføre en selvstændig teoribaseret undersøgelse på det statistiske materiale. Denne teoribaserede undersøgelse sammenskrives til den hjemmeopgave som kurset slutter af med. 

Undersøgelsen kan gennemføres på ét eller flere lande, evt. på helt andre eksisterende datasæt eller egne indsamlinger. Det skal fremhæves at det er muligt at anvende teorier fra helt andre dele af samfundsvidenskaberne end de anførte. Her vil deltagerne dog i nogen grad selv skulle etablere den teoretiske tilgang til materialet.

Engelsk titel

Specialization in the Study of Religion A: Quantitative method

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab, 2019

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, 2018

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2017

 

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering (aktivitetskode HRVK03201E)

KA 2019-tilvalgsordning
Religionssociologisk specialisering (aktivitetskode HRVK13201E)
Frit valgt emne (aktivitetskode HRVK13001E)

KA 2018-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering A (aktivitetskode HRVK03081E)

KA 2017-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering A (aktivitetskode HRVK03081E)

 

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, øvelser og studenteroplæg

Metodebog: Alan Bryman & Duncan Cramer:

Quantitative Data Analysis with IBM SPSS 17, 18 & 19: A Guide for Social Scientists, 2011 eller senere udgaver.

Teoretisk litteratur vil blive distribueret over Absalon.

 

For studerende med adgangsgivende eksamen til den religionsvidenskabelige KA-uddannelse

For at opnå specialiseringen 'Religionshistorie' eller 'Religionssociologi' skal den studerende aflægge eksamen inden for den givne specialisering på alle tre moduler (Religionsvidenskabelig specialisering A, B og C) i alt 45 ECTS.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • Total
  • 412,5