REL, Idéhistorie (E20)

Kursusindhold

Kurset indfører i hovedlinjer i den europæiske idéhistorie fra antikken til nutiden med særlig henblik på religionsfilosofiske og etiske positioner.

Engelsk titel

History of Ideas

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2015

BA-studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2019

KA-studieordning for sidefag på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016

KA-studieordning for sidefag på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2019

Målbeskrivelse

BA - 2015 ordning:
Idéhistorie (fagelementkode HRVB00071E)

BA tilvalg - 2019 ordning:
Idéhistorie (fagelementkode HRVB10241E)

KA sidefag - 2016 ordning:
Idéhistorie (fagelementkode HRVK03021E)

KA sidefag - 2019 ordning:
Idéhistorie (fagelementkode HRVK03251E)

Holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder

Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september.

Ca. to års studier i et andet humanistisk fag samt fagelementet kristendomshistorie.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Total
  • 412,5