ÅU REL, Valgfrit område: Religiøs forandring i romerriget (F21)

Kursusindhold

I løbet af dets mere end 1000 år lange eksistens forandrede religionen i Romerriget sig naturligt nok efterhånden som nye behov opstod og nye impulser kom til udefra. Vigtige nedslag er overgangen fra bystat til stormagt og overgangen fra stormagt til kejserdømme, samt indlysende indførelsen af kristendommen. Hver af disse overgange var præget af omfattende religiøse ændringer der kan belyses gennem en mængde forskellige kilder.

I kurset vil vi se på ændringerne og deres fællestræk og forskelle - også i sammenhæng med religionssociologiske teorier om religiøs forandring.

Engelsk titel

Special Topic: Religious Change in the Roman Empire

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Målbeskrivelse

BA 2019-ordningen
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00151E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB00171E)

BA 2019-sidefagsordningen
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

 

Forelæsninger og samtaler

Clifford Ando (red), Roman Religion, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003. Digital adgang via KB

Mundtlig
Kollektiv

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 384,5
  • Total
  • 412,5