RUS, Mundtlig sprogfærdighed på russisk og tekstanalyse (E20)

Kursusindhold

Mundtlig sprogfærdighed: Med udgangspunkt i aktuelle temaer inden for Ruslands samfundsforhold, kultur og dagligdag opøves de studerendes kompetencer i mundtlig kommunikation, således at de er i stand til at redegøre for og kommentere problemstillinger på russisk ved at anvende korrekt udtale og grammatik samt ved at benytte sig af samfundsrelevant ordforråd og adækvat sprogbrug.

Tekstlæsning: De studerende trænes i at læse og forstå materialer på russisk samt i at identificere og redegøre for problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder, således at de på dette grundlag er i stand til at videregive deres egen indsigt til andre.

Engelsk titel

Russian Oral Language Proficiency and Textual Analysis

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen
Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Mundtlig sprogfærdighed på russisk og tekstanalyse (aktivitetskode HRUB00781E)

Holdundervisning som er en kombination af samtaletræning og tekstlæsning med aktiv deltagelse af de studerende. Samtaleundervisningen foregår i form af gruppearbejde, individuelle oplæg og dialog mellem underviser og studerende. I tekstlæsningsundervisningen arbejdes der med læsning, forståelse, oversættelse af og kommentarer til russisksproget materiale.

Undervisningsmaterialer udleveres løbende i forbindelse med undervisning og lægges ud i kursusrummet på Absalon

Bestået Mundtlig sprogfærdighed på russisk (fagelementkode HRUB00731E) og Skriftlig sprogfærdighed på russisk (fagelementkode HRUB00751E) efter 2015-ordningen, Russisk Sprog 1 (fagelementkode HRUB01041E) og Russisk Sprog 2 (fagelementkode HRUB01061E) eller Sprog 1 TV (fagelementkode HRUB10011E) og Sprog 2 TV (fagelementkode HRUB10021E)

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Total
  • 412,5