RET, Retorik i samfundet

Kursusindhold

Visuel retorik, retorisk medborgerskab og aktivisme.

Retorik i samfundet. Forår 2021

Tirsdag 8-11 og torsdag 10-13.

 

Hanne Roer: 2/2-10/3 + 20/4-13/5 (uge 5-10 og 16-19)

Kristine Marie Berg: 16/3 til 15/4 (uge 11-15)

 

Kurset giver en grundig indføring i visuel retorik eller, om man vil, billeders retorik. Vi skal læse konkrete eksempler på, hvordan man analyserer enkelte billeder (fx pressefotos), grupper/serier af billeder og korte filmiske forløb (reklamevideoer, kampagnevideoer) med klassisk billed- og filmanalyse. Vi skal først ud fra de eksisterende teorier på området diskutere, hvad billedretorik er i forhold til sproglige retoriske ytringer. Multimodalitet og remediering er centrale medievidenskabsteoretiske begreber som vil blive relateret til visuel retorisk teori. Endnu et teoretisk perspektiv er feministisk og queer retorik. Vi læser grundlæggende tekster inden for dette retoriske felt og analyserer hvordan køn og identitet fremstilles og forhandles i visuelle artefakter.

 

De teoretiske tekster er tænkt som udgangspunkt for en række praktiske øvelser i analyser og retorisk kritik af billeder som fx reklamer, valgplakater, satiretegninger, billedfladen i nyhedsudsendelser (som eksempel på forhold mellem ord og billeder), montage, memer og mockumentary. Disse artefakter skal analyseres ud fra et perspektiv om retorisk medborgerskab og protestretorik (vi ser altså ikke kun på effektivitet og reception): artefakter der er med til at skabe eller nedbryde forestillinger om fællesskab, medborgerskab, offentlig og privat, identitet (hvem er borger, hvem er fremmed?) og som forsøger at rokke ved magtbalancer. Udover klassisk billed- og filmanalyse skal vi prøve kræfter med protokolanalyse af visuel retorik.

 

Undervisningen veksler mellem foredrag og oplæg fra underviser, oplæg fra studerende og forskellige former for gruppeaktiviteter. De sidste undervisningstimer vil der være fokus på de studerendes opgaveskrivning.

 

I bedes anskaffe denne grundbog:

 

Rose, Gitte & Christiansen, Hans Christian (red): Analyse af billedmedier - det digitale perspektiv. Samfundslitteratur 2014

 

Engelsk titel

Rhetoric in Society

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • et afgrænset emnefelt der tager sigte på retorisk praksis i en samfundsmæssig sammenhæng.
 • faglitteratur inden for dette emnefelt.
 • udvalgte samfundsvidenskabelige teorier i forhold til den retoriske tradition og kritik.
 • kommunikationsformer og teksttyper, retoriske funktioner og virkemidler, der knytter sig til emnefeltet.

 

Færdigheder i at

 • identificere en retorikfaglig problemstilling i samfundsmæssig sammenhæng, samt udvælge og afgrænse et materiale, der repræsenterer problemstillingen.
 • analysere, vurdere og evt. producere et sådant materiale.
 • formidle en faglig problemstilling inden for et afgrænset emne til fagfæller i overensstemmelse med akademiske normer og kriterier.
 • gengive hovedpointer og problemstillinger fra den opgivne faglitteratur og diskutere dem i relation til hinanden.
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.

 

Kompetencer til at

 • forholde sig til retorikkens samfundsmæssige relevans ud fra fordybelse i afgrænsede temastudier.
 • søge relevant faglitteratur og kildemateriale i databaser og andre digitale ressourcer.

Forelæsninger og gruppeøvelser.

Pensum vil bestå primært af artikler og bogkapitler, der både kan være retorikfaglige og samfundsteoretiske (politisk teori, kulturteori, medievidenskab).

Der fastsættes et obligatorisk pensum på 1000 ns. Op til halvdelen af dette pensum kan efter aftale med underviser erstattes med individuelle opgivelser af relevans for eksamensopgaven.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325
 • Total
 • 409