RET, Retorik i samfundet

Kursusindhold

Kurset drejer sig overordnet om retorik i et samfundsmæssigt perspektiv. Det specifikke tema skifter fra år til år og bygger på de ansattes forskning og aktuelle interesseområder. Eksempler på tidligere temaer: politisk debat, visuel retorik, magt og kulturperspektiver.

Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forholde sig til retorikkens samfundsmæssige relevans ud fra fordybelse i et afgrænset emnefelt. De skal kunne identificere en retorikfaglig problemstilling i en politisk/social/kulturel sammenhæng samt lære at udvælge og afgrænse et materiale, der kan tjene til undersøgelse af den valgte problemstilling. De studerende opnår viden om relevante samfundsvidenskabelige teorier i forhold til den retoriske tradition og kritik samt om kommunikationsformer og teksttyper, retoriske funktioner og virkemidler, der knytter sig til emnefeltet. De lærer at analysere den valgte empiri med retoriske og samfundsfaglige metoder.

 

Engelsk titel

Rhetoric in Society

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • et afgrænset emnefelt der tager sigte på retorisk praksis i en samfundsmæssig sammenhæng.
 • faglitteratur inden for dette emnefelt.
 • udvalgte samfundsvidenskabelige teorier i forhold til den retoriske tradition og kritik.
 • kommunikationsformer og teksttyper, retoriske funktioner og virkemidler, der knytter sig til emnefeltet.

 

Færdigheder i at

 • identificere en retorikfaglig problemstilling i samfundsmæssig sammenhæng, samt udvælge og afgrænse et materiale, der repræsenterer problemstillingen.
 • analysere, vurdere og evt. producere et sådant materiale.
 • formidle en faglig problemstilling inden for et afgrænset emne til fagfæller i overensstemmelse med akademiske normer og kriterier.
 • gengive hovedpointer og problemstillinger fra den opgivne faglitteratur og diskutere dem i relation til hinanden.
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.

 

Kompetencer til at

 • forholde sig til retorikkens samfundsmæssige relevans ud fra fordybelse i afgrænsede temastudier.
 • søge relevant faglitteratur og kildemateriale i databaser og andre digitale ressourcer.

Forelæsninger og gruppeøvelser.

Pensum vil bestå primært af artikler og bogkapitler, der både kan være retorikfaglige og samfundsteoretiske (politisk teori, kulturteori, medievidenskab).

Der fastsættes et obligatorisk pensum på 1000 ns. Op til halvdelen af dette pensum kan efter aftale med underviser erstattes med individuelle opgivelser af relevans for eksamensopgaven.

Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325
 • Total
 • 409