PÆD, Didaktik og curriculumsociologi

Kursusindhold

I Didaktik og curriculumsociologi skal vi beskæftige os med didaktiske teorier og traditioner og disses historiske og aktuelle relationer til curriculumsociologiske traditioner. Centrale problemstillinger knyttet til undervisning vil blive udfoldet, herunder forhold mellem fag/viden og elevforudsætninger, undervisningens dannelsesindhold og form, mål og midler, undervisningsplanlægning og -evaluering. Derudover vil vi gennem forskellige cases behandle temaer og begreber om didaktisk professionalisme, dannelse, socialisering og læring i et bredere uddannelsespolitisk og samfundsfagligt perspektiv, der inkluderer spørgsmål om magt og ulighed.

 

 

Engelsk titel

Didactics and Curriculum Sociology.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen

Bachelortilvalg i Pædagogik, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • pædagogiske retninger og teorier, der beskæftiger sig med undervisningens problematikker i relation til didaktiske og curriculumsociologiske traditioner.

   

Færdigheder i at

 • analysere relationer mellem undervisningens indhold, form og målgruppe samt analyse af anvendte undervisnings- og læringsmidler og deres didaktiske eller curriculumsociologiske begrundelse.

   

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til en relevant faglige problematik inden for didaktisk og curriculær tænkning og organisering i konkrete uddannelsessammenhænge
 •  

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til en relevant faglige problematik inden for didaktisk og curriculær tænkning og organisering i konkrete uddannelsessammenhænge

Der veksles mellem oplæg og arbejde i plenum, workshops, studenteroplæg samt andre former for gruppearbejde og peer review i forbindelse med kursets skriftlige arbejde.

Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 1 godkendt skriveøvelse på 3-4 normalsider

 1 notat på maks. 2 normalsider

 

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5