OLD/KL.GR./LAT. Antik Poesi

Kursusindhold

Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og latinske digte i oversættelse samt to efterklassiske værker med reference til de antikke tekster.

Lektionsoversigt

1. Introduktion (græsk poesi, musik og sang)

2. Græsk epos (Iliaden 5 og Gilgamesh VI)

3. Græsk didaktik (Hesiods Værker og Dage)

4. Græsk arkaisk digtning (udvalgte digte af Sappho, Tyrtaios, Mimnermos, Pindar, Bacchylides)

5. Attisk tragedie (Aischylos' Perserne)

6. Attisk komedie (Aristofanes' Lysistrate)

7. Hellenistisk digtning (udvalgte digte af Theokrit og Bion fra Smyrna)

8. Romersk komedie (Plautus' Løgnhalsen)

9. Romersk didaktik (Vergils Georgica 1)

10. Romersk lyrik (udvalgte digte af Catul og Horats)

11. Romersk epos (Ovids Metamorfoser 10)

12. Romersk elegi (udvalgte digte af Ovid, Tibul og Properts)

13. Reception I (Goethes Romerske Elegier)

14. Reception II (Tom Stoppards The Invention of Love)

Engelsk titel

OLD/KL.GR./LAT. Classic Poetry

Uddannelse

Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab under 2018-ordningen.

Kurset forbereder til følgende prøver:

Græsk poesi, BA-niveau

Græsk poesi, KA-sidefag

Latinsk poesi, BA-niveau

Latinsk poesi, KA-sidedag

Antik poesi, KA-sidefag

Holdundervisning

Friis-Johansen, H. 1984. Fri Mands Tale, København

Thomsen, O. 2008. Veje til Rom, Aarhus

Tekster

Andersen, L. (overs.) 1999. Hesiod. Theogonien. Værker og Dage. Skjoldet, København

Due, O.S. (overs.) 2005. Ovids Metamorfoser, København.

Helle, S. & M. Søndergaard (overs.) 2019. Gilgamesh, København

Juel, A. (overs.) 1942. Tibul og Properts. Kærligheden og Freden, København.

Meyer, O. (overs.) 2012. Goethe. Romerske Elegier og Venetianske Epigrammer, Erotica Romana og Priapea, København

Nielsen, K.M. (overs.) 1990. Theokrit. Jalousi og andre billeder fra Hellenismen, København

Nielsen, K.M. (overs.) 2005. Aristofanes' Samlede Komedier. Bind 2, Odense

Stoppard, T. 1997. The Invention of Love, London

Thomsen, O. (overs.) 1987 Plautus. Pseudolus, Aarhus

Wilster, C. (overs.) 1836. Homers Iliade, København

Studerende, der ønsker at tage eksamen i kurset, skal have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i Oldtidskundskab (45 ECTS) inkl. Klassisk græsk propædeutik (30 ECTS).

BA-studerende kan følge kurset som inspiration til andre kurser, men kan ikke gå til eksamen i kurset.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0