OLD/LAT/KL.GR. Antik retorik og talekunst

Kursusindhold

Kurset giver en primærtekstforankret indføring i den antikke teoretiske retorik, herunder debatten om retorikkens status i forhold til filosofien, og der læses et udvalg af antikke taler, som placeres i deres historiske og kulturelle kontekst og gøres til genstand for retorisk og stilistisk analyse under anvendelse af den antikke teoretiske retoriks fortsat anerkendte begreber og inddelinger.

Engelsk titel

OLD/LAT/KL.GR. Antik retorik og talkunst

Uddannelse

Klassisk Græsk

Latin

Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder i kombination med kurset Græsk seminar: retorik til prøven i Græsk retorik på bachelorniveau i Klassisk græsk. 

Kurset forbereder i kombination med kurset Latinsk seminar: retorik til prøven i Latinsk retorik på bachelorniveau i Latin. 

Kurset forbereder til prøven i Antik retorik og talekunst på bachelortilvalgsordningen for Klassisk græsk, Latin, Oldtidskundskab og Middelalderkundskab.

 

Bemærk at alle eksamener ikke er repræsenteret i kursusbeskrivelsen.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser og individuel vejledning

Der læses uddrag af nedenstående:

Oversigtsværker

George A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press 1994.

Christian Kock, Ordets magt: Retorisk tænkning der holder, 1: Før 1900, Samfundslitteratur 2012.

Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid, Syddansk Universitetsforlag 2002 (2. udgave).

 

Tekstudgaver (oversættelser – de fleste med nyttige indledninger og kommentarer)

NB: De med * markerede, allerede afgrænsede uddrag vil blive lagt i kursusrummet på Absalon.

 

Søren Sørensen, Ordets magt: Gorgias og retorikken, Klassikerforeningens Kildehæfter 2002.

Lysias’ Taler (overs. Mogens Herman Hansen), Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse, Museum Tusculanums Forlag 2011.

*Platon, (uddrag af) Gorgias (oversat af Otto Foss) i: Carsten Høeg & Hans Ræder, Platons Skrifter II, C.A. Reitzels Forlag 1933, pp. 121-146.

*Isokrates, Fire taler (overs. Thure Hastrup), Platonselskabets Skriftserie 10, Museum Tusculanums Forlag 1986.

Aristoteles, Retorik (overs. Thure Hastrup), Platonselskabets Skriftserie 7, Museum Tusculanums Forlag 2007 (5. oplag).

Demosthenes’ Filippiske taler: Hagl over Hellas (overs. Simon Laursen), Aarhus Universitetsforlag 2018.

 

Ps.-Cicero, Retorik til Herennius (overs. Søren Hindsholm), Gyldendal 1998 http://www.quintilian.dk/adher.pdf

 

Marcus Tullius Cicero:

*Første Catilinariske Tale (overs. Casten Høeg) i: Introduktion til Cicero: Kunstneren – Statsmanden – Mennesket, Gyldendal 1941, fotografisk genoptryk 1964, pp. 139-150.

*Forsvarstale for Marcus Caelius (overs. Otto Foss) i: Carsten Høeg (udg.), Rom II: Historie og Hverdag, Gyldendal 1928-30, pp. 93-129.

*Tale for M. Marcellus (overs. Valdemar Thoresen) i: Udvalgte Taler, Gyldendal 1916

De Philippiske Taler (oversat og udgivet med indledning og noter af Sven Helles) 2 bind (Tekst; Kommentar), Museum Tusculanums Forlag 1999 – udsolgt fra forlaget, men haves på 38 biblioteker.

Retoriske Skrifter (overs. Thure Hastrup og Mogens Leisner-Jensen) Del 1-3 i 4 bind, Odense Universitetsforlag 1977-1982 eller i 2 bind, Odense Universitetsforlag 2003.

 

*Gaius Plinius Caecilius Secundus, O du lyksalige! Plinius d. Yngres Panegyrik til Kejser Trajan §§ 1-4, 44-55, 89-95

       (oversat og med kommentar af Inger Nord) Klassikerforeningens Kildehæfter 2013, pp. 21-23, 58-67, 98-103

 

*Publius Cornelius Tacitus, Dialogue on Orators (transl. M. Winterbottom) i: D.A. Russell & M. Winterbottom, Classical Literary Criticism, Oxford University Press 2008 (orig. 1998), pp. 111-142

 

Supplerende sekundærlitteratur vil blive foreslået i forbindelse med undervisningen.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0