ÅU OLD Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie

Kursusindhold

Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie giver fyldig viden om græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie, herunder kendskab til den klassiske arkæologis grundlæggende metoder og teorier samt til de vigtigste bevarede monumenter inden for arkitektur, skulptur, maleri og numismatik. Emnerne perspektiveres også i forhold til senere epokers antikinspirerede kunst og arkitektur. En gang om ugen kan der enkeltvis eller i grupper afleveres en opgave eller besvares spørgsmål. Underviserne kommenterer besvarelserne og sender dem tilbage, alt sammen over internettet. Desuden kan underviser og studerende kommunikere med hinanden gennem diskussionsfora og personlig post. Kurset omfatter også to lørdagsseminarer, begge i København, og eventuelt museumsbesøg. Seminarerne mv. er ikke obligatoriske, men det anbefales at man deltager. Eksamen foregår på Københavns Universitet Amager.

Engelsk titel

Greco-Roman Art and Archaeology

Uddannelse

Oldtidskundskab (BA)

Sidefag i Latin (BA)

Sidefag i Klassisk Græsk (BA)

Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager

For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.

Skriftlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt. De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • Total
  • 0