Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 2: Sang (solo)

Kursusindhold

Sang

I undervisningen fokuseres på udvikling af egne instrumentale og kunstneriske færdigheder, genre og stilkendskab og på musikalsk formidling gennem sang. 

Engelsk titel

Musicology: Music Instruction and Auxiliary Subjects 2

Uddannelse

Musikvidenskab

- Sang: Soloundervisning efter aftale med den tildelte underviser.

Sang:

Sangrepertoiret vælges i samarbejde med underviser.

Eksamen i Musikledelse med hjælpediscipliner 2 er knyttet til modulet i Hørelære, 15 ECTS. Derfor er dette modul sat til 0 ECTS.
Studerende, der mangler at aflægge prøve i Kor-/ensembleledelse, Praktiske discipliner II og Hjælpediscipliner II på KA 2019-ordningen, kan følge undervisningen i Musikledelse med hjælpediscipliner II på 2020-ordningen.

Mundtlig
Individuel
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

 

Viden om og forståelse af

 • musikalske indstuderingsforløb og praktisk musikdidaktik.
 • brugen af stemme og klaver i musikpædagogiske sammenhænge

 

Færdigheder i at

 • gehørsharmonisere en enkel melodi på klaver og foretage auditive harmoniske analyser
 • akkompagnere sangere eller instrumentalister på klaver ud fra forskellige forlæg og transponere kadencer indeholdende vanskelige grooves.
 • lede et prøveforløb med henholdsvis en korsats og et sammenspils-nummer med musikalsk udtryk og adækvat teknik og værktøjer, således at det fører frem til en gennemsyngning/​gennemspilning, der vidner om forbedringer i korets fremførelse/​sammenspillet i forhold til udgangspunktet ved prøvens start.
 • beherske solistiske vokale og pianistiske teknikker på et niveau, der er funktionelt tilfredsstillende i forhold til forskellige formidlings- undervisnings- og musikledelsessituationer.

 

Kompetencer til at

 • varetage funktionen som leder af et prøveforløb for kor og sammenspilshold på en tilfredsstillende måde
 • arbejde kreativt på tværs af genrer og ensembletyper

 

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse ( se studieordningen).

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Total
 • 6