Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 2: Hørelære

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret i seks parallelle forløb med undervisning i henholdsvis korledelse, sammenspilsledelse, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.

Hørelære

Der arbejdes med videreudvikling af gehør samt praktisk-musikalske færdigheder på videregående niveau. Deldiscipliner er rytmelæsning med taktering, melodilæsning (tonal, modal, fri- og atonal), romantisk og modal harmonik samt jazzharmonik i form af auditiv harmonisk analyse, visuel becifringsanalyse, imitation, improvisation samt transskription

 

Engelsk titel

Musicology: Music Instruction and Auxiliary Subjects 2

Uddannelse

Musikvidenskab

- Hørelære: Holdundervisning på 2 hold i klaverlaboratorier

Hørelære:

Kompendier

Eksamen i Musikledelse med hjælpediscipliner 2 er knyttet til modulet i Hørelære, 15 ECTS.
Studerende, der mangler at aflægge prøve i Kor-/ensembleledelse, Praktiske discipliner II og Hjælpediscipliner II på KA 2019-ordningen, kan følge undervisningen i Musikledelse med hjælpediscipliner II på 2020-ordningen.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

 

Viden om og forståelse af

 • musikalske indstuderingsforløb og praktisk musikdidaktik.
 • brugen af stemme og klaver i musikpædagogiske sammenhænge

 

Færdigheder i at

 • gehørsharmonisere en enkel melodi på klaver og foretage auditive harmoniske analyser
 • akkompagnere sangere eller instrumentalister på klaver ud fra forskellige forlæg og transponere kadencer indeholdende vanskelige grooves.
 • lede et prøveforløb med henholdsvis en korsats og et sammenspils-nummer med musikalsk udtryk og adækvat teknik og værktøjer, således at det fører frem til en gennemsyngning/​gennemspilning, der vidner om forbedringer i korets fremførelse/​sammenspillet i forhold til udgangspunktet ved prøvens start.
 • beherske solistiske vokale og pianistiske teknikker på et niveau, der er funktionelt tilfredsstillende i forhold til forskellige formidlings- undervisnings- og musikledelsessituationer.

 

Kompetencer til at

 • varetage funktionen som leder af et prøveforløb for kor og sammenspilshold på en tilfredsstillende måde
 • arbejde kreativt på tværs af genrer og ensembletyper

 

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse ( se studieordningen).

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Total
 • 12