Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 1: Sammenspilsledelse

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.

Sammenspilsledelse

Der arbejdes overordnet med at indstudere lede et rytmisk ensemble. Der undervises i pædagogisk metode og indstuderingsteknik herunder nødvendige kropslige værktøjer til brug under indstudering - eksempelvis relevant og brugbar rytmisk direktion og tegngivning. Undervisningen er struktureret via overordnede emner med forskelligt pædagogisk fokus. Herigennem får man redskaber til f.eks. at kunne inspirere en større gruppe til sammenspil, arbejde med improvisation, (instrumentalt, vokalt og med ensemblet) samt til at finde og udvikle sin rolle som leder.

Engelsk titel

Musicology: Music Instruction and Auxiliary Subjects 1

Uddannelse

Musikvidenskab

- Sammenspilsledelse: Holdundervisning på 1 hold i Rytmisk sal.

Sammenspilsledelse:

Pagsberg m.fl.: Sammenspilsbogen: Spil i Kæder. Wilhelm Hansen, 2018

Pagsberg og Schultz: Sammenspilsbogen: Spil i Flow. Systime, 2012

Pagsberg og Raabo: Rytmisk Musikledelse: Metoder og Værktøjer. Wilhelm Hansen, 2013

OBS. KURSETS FAGLIGE NIVEAU FORUDSÆTTER AT DE STUDERENDE HAR VIDEN, FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER SVARENDE TIL EN FÆRDIGGJORT BACHELORUDDANNELSE I MUSIKVIDENSKAB!

Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Total
  • 24