Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 1: Soloklaver

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.

Klaver:

Der tages udgangspunkt i den enkelte studerende og herfra arbejdes der under overskriften "Musikalitet og teknisk overskud" med discipliner som supporterer musikledelse: læsning/omsætning af nodebillede o. lign, koordination, stilkundskab og genre, klang og frasering/stemmefremhævelse, overskud til at forholde sig udadtil, krop og afspænding, indstuderingsteknik, akkompagnement, mod/at være på/takle nervøsitet.

Engelsk titel

Musicology: Music Instruction and Auxiliary Subjects 1

Uddannelse

Musikvidenskab

- Klaver: Soloundervisning efter aftale med den tildelte underviser

OBS. KURSETS FAGLIGE NIVEAU FORUDSÆTTER AT DE STUDERENDE HAR VIDEN, FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER SVARENDE TIL EN FÆRDIGGJORT BACHELORUDDANNELSE I MUSIKVIDENSKAB!

Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/​arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver. Eksamen på 15 ECTS er knyttet til undervisningsforløbet i Hørelære.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 6
  • Total
  • 6