Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 1: Satslære/Arrangement

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.

 

Satslære/Arrangement

Denne del af kurset skal give den studerende kompetence til at udfærdige egne satser, der kan bruges i korledelse og sammenspilsledelse (såvel rytmisk som klassisk).

  • Der tages afsæt i dur-mol-tonale korsatser (og repetition af funktionsteorien) og bevæger sig herfra gennem lidt mere avanceret funktionsharmonik til i sidste halvdel af kurset at fokusere på femstemmige satser og udvidet harmonik i en mere rytmisk præget stil. Diverse parallelføringsteknikker (herunder blokharmonisering) vil indgå.
  • Der arbejdes desuden med arrangement af rytmisk sammenspilssats, herunder reduktion og udvidelse af roller m.m., samt med udvikling af nodemateriale med vægt på leadsheet/rolleark metoden
Engelsk titel

Musicology: Music Instruction and Auxiliary Subjects 1

Uddannelse

Musikvidenskab

- Satslære/​arrangement: Holdundervisning på 1 hold med forelæsning og øvelser.

Anders Müllers ”Musikalske Strukturer”

Rune Bech Lauesens ”Harmonilære og koralharmonisering”.

Kompendium og materiale uploaded i Absalon.

OBS. KURSETS FAGLIGE NIVEAU FORUDSÆTTER AT DE STUDERENDE HAR VIDEN, FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER SVARENDE TIL EN FÆRDIGGJORT BACHELORUDDANNELSE I MUSIKVIDENSKAB!

Studerende på KA 19-ordn. kan aflægge eksamen i enten Satslære emne A eller B.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ka.pdf
Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/​arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver. Eksamen på 15 ECTS er knyttet til undervisningsforløbet i Hørelære.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • Total
  • 12