Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 1: Brugsklaver

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.

Brugsklaver

Der arbejdes med praktisk-musikalske færdigheder på højt niveau: Gehørsharmonisering af enkle melodier, becifrings- og kadencespil med højtopbyggede akkorder, node- og partiturspil, transponering, kombinationsøvelser, grooves, imitation og improvisation.

Engelsk titel

Musicology: Music Instruction and Auxiliary Subjects 1

Uddannelse

Musikvidenskab

- Brugsklaver: Holdundervisning på 2 hold i klaverlaboratorier.

OBS. KURSETS FAGLIGE NIVEAU FORUDSÆTTER AT DE STUDERENDE HAR VIDEN, FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER SVARENDE TIL EN FÆRDIGGJORT BACHELORUDDANNELSE I MUSIKVIDENSKAB!

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 24
  • Total
  • 24