Musikvidenskab: Musik, analyse, tolkning: Symfonisk filmmusik

Kursusindhold

Kurset vil handle om den symfoniske filmmusiktradition fra 1930-50’rnes Hollywood og frem – en tradition som vi vil undersøge både analytisk og historisk. I denne tradition fylder underlægningsmusikken gerne rigtig meget (sommetider tales der om ’saturation scores’, f.eks. af filmmusikhistorikeren Mervyn Cooke), og den trækker ofte på en række stilistiske og tekniske virkemidler med rod i den sene 19. århundredes og tidlige 20. århundredes (’senromantiske’) symfoniske og musikdramatiske repertoirer – typisk blandet med mere aktuelle populærmusikalske elementer, ikke mindst jazz. Det er en tradition hvor underlægningsmusikken ofte gør udstrakt brug af ’ledemotiver’. Vi vil beskæftige os med hvad det indebærer, teknisk, æstetisk og historisk, og hvordan vi kan forholde os analytisk til den slags filmmusik. Ud fra dette udgangspunkt vil vi også se på hvordan mange nyere film (fra ca. 1970’rne og frem til i dag) relaterer sig til den ’klassiske Hollywood’-tradition, hvor der igen typisk er tale om ’mættede’ filmmusik-partiturer (’saturation scores’) og hvor ’ledemotiver’ igen ofte spiller en relativt stor rolle (Star Wars, Ringenes Herre m.m.). Men vi vil også se på ikke-ledemotiviske strategier, og på filmmusik der trækker på udviklinger i det 20. århundrede mere end det 19. – fra neo-klassik over forskellige avantgarde-teknikker til minimalisme o.a. Regn med at I skal se, lytte og forholde jer kritisk, undersøgende og analytisk til ca. en film om ugen. Undervisningen vil forløbe som to parallelle og koordinerede spor, hvor det ene vil have et historisk og teoretisk fokus, men vi i det andet løbende vil beskæftige os analytisk med en række konkrete film.

Engelsk titel

Musicology: Music, Analysis, Interpretation

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning

Studerende på KA 2019-ordningen kan følge undervisningen i Musik, analyse, tolkning og aflægge følgende eksaminer på KA-2019-ordningen:
Musikvidenskabeligt emne II
Frit emne A
Frit emne B
Analyseemne

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Se din studieordning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420