Musikvidenskab: Musik, historiografi, æstetik (Søren Møller Sørensen)

Kursusindhold

Kurset giver viden om og forståelse af hvordan man kan udfolde en musikvidenskabelig problemstilling og arbejde med konkrete problemstillinger af historiografisk og æstetisk art.

 

I kursusforløbet præsenteres eksempler på undersøgelser med forskellige af metodisk-teoretiske tilgange som giver udgangspunkt for selvstændigt arbejde med problemstillinger indenfor det udbudte kursus’ emneområde.

 

I efteråret 2020 vil kursusudbuddet kredse om musikvidenskabelige problemstillinger knyttet til modernisme og avantgarde. Vi undersøger genrefelter og musikalske scener præget af ekstreme positioneringer. Det kan være musik, lydkunst eller intermedia-værker, der insisterer på en radikal ”kunst-for-kunstens-skyld-æstetik” eller omvendt sætter alt ind på politisk eller samfundsmæssig relevans. Det kan være kunstneriske manifestationer, der insistere på en objektiv formværen eller omvendt på den ekstreme emotionelle effekt. Det kan være musik, der spinder sig ind i historiefilosofiske konstruktioner eller bare giver fanden. Det kan være grænseløse metafysiske aspirationer eller hårdnakket insisteren på dennesidighed. Det kan være en esoterisk kunstideologi eller bud på hvordan hverdagslivet selv er blevet ”moderne” og dermed bidrager til en populistisk eller populær modernisme.

 

Engelsk titel

Musicology: Music, Historiography, Aesthetics

Uddannelse

Musikvidenskab 2008- , 2019-, 2020-ordningen

Undervisningen er en blanding af fx seminarer, forelæsninger samt solo- og gruppevejledning.

Musik, historiografi, æstetik er udbudt som 2 forløb, da studerende på 2008 og 2019-ordn. kan nøjes med at følge ét forløb. Studerende på 2020-ordn. skal følge begge forløb i Musik, historiografi, æstetik.

Kurset udbydes til Musikvidenskabeligt emne 1 og 2, Frit emne A, B, C på KA 2008 og 2019-ordn., til Musik, historiografi, æstetik på KA 2020-ordn., til Frit emne på Enkeltstående KA-tilvalg på 2019-ordn.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveform og ECTS vægt er afhængig af den studieordning, du følger.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420