Musikvidenskab: BA-projekt kursus: Musikhistorie som kulturarv

Kursusindhold

Kulturarv har i de seneste årtier været et centralt begreb i dansk kulturpolitik. I 2002 oprettedes en dansk kulturarvsstyrelse og i 2006 udkom den danske kulturkanon, som vakte stor debat i medierne. Hvis kulturarv er der tale om? Hvem bestemmer hvad dansk kulturarv er? Ud fra hvilke kriterier? Og er det overhovedet hensigtsmæssigt at opstille en kanon over kultur?

Debatterne afspejler de spændinger, som kulturarvsbegrebet rummer, mellem en normativ og deskriptiv og en materiel og immateriel opfattelse af kulturarv. I kurset vil vi med afsæt i dette sammensatte kulturarvsbegreb diskutere vores opfattelse i dag af fortidens musik og musikkulturer. Kurset vil således give en introduktion til en række temaer og problemstillinger knyttet til kulturarv og musikhistoriografi som kan anvendes i bachelorprojekter om vestlig kunstmusik og musikkultur fra 1700- til 1900-tallet. Undervejs i kurset tilbydes desuden praktisk vejledning i bachelorprojektskrivning med udgangspunkt i de individuelle projekter.

Engelsk titel

Musicology: Bachelor's Project

Uddannelse

Musikvidenskab, BA-projekt HMVB01621E

Forelæsninger med indbygget BA-introforløb

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 311
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Total
 • 420