Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 2: Sang for gymnasielærere

Kursusindhold

- den studerende skal demonstrere egne sanglige færdigheder og bevidsthed om stemmebrug

- gengive og fastholde en korstemme, der er relevant for den studerendes stemmetype i en lettere, flerstemmig sats
 

Undervisningen foregår som holdundervisning med ca. 12 studerende. Der arbejdes med sangpædagogik i teori og praksis.

Engelsk titel

Musicology: Selective Subject Aiming at Secondary School Teaching 2

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning

Gymnasierettet valgfag 2 består af undervisning i Hørelære og brugsklaver, Korledelse, Rotation, og Sang for Gymnasielærere, som tilsammen udgør eksamen på 15 ECTS. Eksamen er knyttet til modulet i Korledelse, derfor er dette modul sat til 0 ECTS.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 16
  • Total
  • 16