Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 2: Rotation

Kursusindhold

Faget Rotation er på 4. semester delt i 2 hovedemner:
 

a)      Rotationssammenspil
b)      Indstudering – metode og teknik
 

Rotationssammenspil:
Der spilles 5-6 rytmiske satser, som ligger lidt over niveauet fra rotation 1 i sværhedsgrad og kompleksitet. Ellers er form og rammer identiske med Rotation 1

Indstuderingsteknik – Pædagogisk teknik og metode:
De studerende lærer igennem praktiske øvelser grundlæggende metoder og værktøjer indenfor vokal- og instrumental indstudering. Forud for hver øvelse vil underviseren gennemgå et praktisk forløb med en eller flere studerende som eksempel.

Herefter er de studerende oppe i kortere indstuderingsforløb med en enkelt eller flere af de medstuderende som ”kaniner”. Der arbejdes med materiale og øvelser, som den studerende selv har lyttet af/skrevet ned.

Engelsk titel

Musicology: Selective Subject Aiming at Secondary School Teaching 2

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning

Rotationsgrundbogen v/ Henrik Raabo

Grundbogen indeholder alt nødvendig information om instrumenter, spilleteknik, guitargreb, grundrytmer, håndstillinger osv. Bogen er illustreret med instruktive fotos og suppleret med eksempler af forskellig art. Indeholder desuden et appendix med en gennemgang af instrumentarium og teknisk udstyr. Dette afsnit fungerer som lærebogsmateriale til opgaverne i det tekniske pensum.

Nodekompendium til Rotation v/ Henrik Raabo:
Nodekompendiet er udarbejdet af underviseren og indeholder satserne til 3. og 4. semester. Nodematerialet er bygget op efter leadsheet/rolleark princippet og indeholder alt nødvendig information for at kunne lære de enkelte roller.

Rytmisk musikledelse – metoder og værktøjer v/ Henrik Raabo & Mads Pagsberg (Edition Wilhelm Hansen)
Bogen benyttes som grundbog for pædagogik og metode i forbindelse med de indstuderingstekniske øvelser. Bogen benyttes også på KA som grundbog i faget Musikledelse.

 

Rotation er en del af pakken "Gymnasierettet valgfag 2", som består af undervisning i både korledelse, rotation, hørelære/​brugsklaver og sang.

Timetal: 2 timers øvehold (obligatorisk) + 2 timers undervisning om ugen.
Eksamen i Gymnasierettet valgfag 2 er knyttet til modulet i Korledelse, derfor er Rotation sat til 0 ECTS.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Total
  • 24