Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 1: Sang for gymnasielærere

Kursusindhold

• den studerende skal demonstrere egne sanglige færdigheder og bevidsthed om stemmebrug

gengive og fastholde en korstemme, der er relevant for den studerendes stemmetype i en lettere, flerstemmig sats

Engelsk titel

Musicology: Selective Subject Aiming at Secondary School Teaching 1

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2019-ordn, BA sidefag 2019-ordn, KA sidefag 2019-ordn.

Holdundervisning
Gymnasierettet valgfag 1 består af undervisning i Hørelære og brugsklaver, Korledelse, Rotation, Satslære og Sang for Gymnasielærer. Det giver tilsammen en eksamen på 15 ECTS (HMVB01581E).

Det er vigtigt, at du er forberedt på, at der er afsat et bestemt antal pladser på hver gren og på de kurser, der udgør de enkelte grene. Normalt fordeler de studerendes ønsker sig jævnt, så antallet af pladser passer med antallet af ansøgere. Hvis der er flere ansøgere end pladser på kurset/grenen, anvender fakultetet lodtrækning til at afgøre, hvem der får plads.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 37
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Total
 • 52,5