Musikvidenskab: Gymnasierettet valgfag 1: Rotation

Kursusindhold

Rotationssammenspil:

Rotationssammenspil er en blanding af instrumentalundervisning og sammenspilsinstruktion. Der spilles i løbet af semesteret 5-6 rytmiske satser. De studerende roterer på instrument - og vokal rollerne, så alle kommer igennem de 8-10 roller, som en sats består af.
 

Underviseren starter hver ny sats med en instruktion af de enkelte instrumental- og vokal roller. Herefter kræves der før det fælles øvehold en betydelig individuel forberedelse af hver enkelt studerende med at forstå og øve hver enkelt rolle til satsen.

Til øveholdet spiller holdet satsen som rotationssammenspil. Da alle har forberedt deres individuelle roller hjemmefra fokuseres der her primært på sammenspillet. De studerende opfordres dog til at bruge hinandens instrumentale kompetencer som hjælp og dermed højne det fælles niveau.

Til den efterfølgende undervisning spilles satsen igen som rotationssammenspil. Underviseren lytter på holdets resultat, retter til og hjælper med at få alle detaljer på plads.

Det tekniske pensum:

De studerende bliver i løbet af semesteret undervist og prøvet i viden om instrumentarium og anlæg. Her tænkes både på viden om hvordan instrumenter og anlæg fungerer teknisk, samt viden om spilleteknik på det enkelte instrument.

Øvemuligheder:

Den enkelte studerende kan øve på Instituttet i de rytmiske lokaler i den ledige tid imellem lektionerne, men det forventes også at man anskaffer sig/har adgang til:

 • En guitar (akustisk eller elektrisk), til at øve guitar og bas på
 • Klaver
Engelsk titel

Musicology: Selective Subject Aiming at Secondary School Teaching 1

Uddannelse

Musikvidenskab BA 2019 ordn., BA sidefag 2019-ordn, KA sidefag 2019-ordn.

Holdundervisning
Gymnasierettet valgfag er del op i flere undervisningsforløb. I dette modul fremgår det, at det fylder 0 ECTS. Under de resterende moduler til Gymnasierettet valgfag 1 vil der også stå "0" ECTS, bortset fra Gymnasierettet Valgfag 1: Korledelse, hvor eksamen på 15 ECTS samlet er knyttet til.

Litteratur:

Nodekompendium til Rotation; Henrik Raabo (Købes i Publi@com)

Sammenspilsbogen; Systime, Pagsberg og Schultz (Kan købes hos underviseren)

Rytmisk Musikledelse; WH, Pagsberg og Raabo (Kan købes hos underviseren)

Rotations Grundbogen; Henrik Raabo (Købes i Publi©kom)

 

Det er vigtigt, at du er forberedt på, at der er afsat et bestemt antal pladser på hver gren og på de kurser, der udgør de enkelte grene. Normalt fordeler de studerendes ønsker sig jævnt, så antallet af pladser passer med antallet af ansøgere. Hvis der er flere ansøgere end pladser på kurset/grenen, anvender fakultetet lodtrækning til at afgøre, hvem der får plads.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Se den pågældende studieordning (enten BA 2019-ordning eller BA sidefag 2019-ordning eller KA sidefag 2019-ordningen).
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 13
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 10,5
 • Total
 • 52,5