Aflyst Musikvidenskab: Musikvidenskab med performance: Digital musikproduktion - kurset er desværre aflyst

Kursusindhold

I 1980’erne begyndte komposition af popmusik i stigende grad at ændre sig fra at være en proces, hvor man optog musikere og deres musikinstrumenter, til at blive noget man programmerede. I løbet af 1990erne blev computer-software centrum for disse processer, og i dag er DAW-software (Digital Audio Workstation) blevet det helt centrale værktøj og instrument på tværs af professionelle indspilningsstudier og smartphones. I denne proces fra at optage til at programmere som det centrale er kompositionsmetoder fra især EDM (Electronic Dance Music) og hiphop blevet dominerende.

 

Dette har medført, at popmusikkens produktion og æstetik på en lang række punkter i dag adskiller sig væsentligt fra tidligere populærmusik. Måske derfor er popmusikkens æstetik en undvigende størrelse, da den oftest er blevet set gennem en optik fra enten et klassisk musik-paradigme eller rock. Dette kursus vil udfordre nogle af de gængse populærvidenskabelige metoder og i stedet via en produktionsteknisk tilgang tilbyde nye og relevante metoder for at forstå den moderne popmusiks æstetik på dens egne præmisser.

Engelsk titel

Musicology: Musicology with Performance

Uddannelse

Musikvidenskab

I 1980’erne begyndte komposition af popmusik i stigende grad at ændre sig fra at være en proces, hvor man optog musikere og deres musikinstrumenter, til at blive noget man programmerede. I løbet af 1990erne blev computer-software centrum for disse processer, og i dag er DAW-software (Digital Audio Workstation) blevet det helt centrale værktøj og instrument på tværs af professionelle indspilningsstudier og smartphones. I denne proces fra at optage til at programmere som det centrale er kompositionsmetoder fra især EDM (Electronic Dance Music) og hiphop blevet dominerende.

Dette har medført, at popmusikkens produktion og æstetik på en lang række punkter i dag adskiller sig væsentligt fra tidligere populærmusik. Måske derfor er popmusikkens æstetik en undvigende størrelse, da den oftest er blevet set gennem en optik fra enten et klassisk musik-paradigme eller rock. Dette kursus vil udfordre nogle af de gængse populærvidenskabelige metoder og i stedet via en produktionsteknisk tilgang tilbyde nye og relevante metoder for at forstå den moderne popmusiks æstetik på dens egne præmisser.

Kurset består af to dele: En teoretisk del med traditionelle forelæsninger og en praktisk del, hvor man vil blive undervist i popmusik-produktion med udgangspunkt i programmet Ableton Live. Her vil emner som referentialitet, repetition, rumlighed, dynamik, klang, ekspressivitet, automatisering og autenticitet blive eksemplificeret via undervisning i bl.a. sequencing, sampling, filtre, kompression, rumlig iscenesættelse samt diverse lydeffekter. Den praktiske undervisning vil være på et niveau, hvor alle kan være med uanset forudsætninger.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Til eksamen formulerer de studerende et musikvidenskabeligt problemfelt og får godkendt en problemformulering til mundtlig fremlæggelse. Denne kombineres med en praksisdel, hvor der præsenteres et selvkomponeret stykke elektronisk musik eller en studiemæssig bearbejdning, der evt. kan suppleres af live-elementer. Refleksion over stykkets æstetik, problemfelter og metoder indgår i den mundtlige fremlæggelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 300
 • Praktiske øvelser
 • 7
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Total
 • 420