Musikvidenskab: Praktiske discipliner 2: Korledelse

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korledelse samt rotation og lydproduktion.

Korledelse

Der undervises i elementær kormetodik og elementær direktion. Undervisningen omfatter timer med instruktion fra underviseren og timer hvor de studerende på skift indstuderer samt dirigerer hele eller dele af korsatser, superviseret af underviseren.

Engelsk titel

Musicology: Performance Skills 2

Uddannelse

Musikvidenskab

- Korledelse: Holdundervisning på 3 hold i Korsalen

Korledelse

Enkle korsatser noteret i 4 nodelinjer. Dansk og andre sprog kan forekomme

Arbejdsbelastning 10 ECTS (280 arbejdstimer – inklusiv undervisning, forberedelse og eksamen).
Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/​brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation. Den samlede eksamen på 10 ECTS er knyttet til PD2 Korledelse.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

 

Viden om og forståelse af

 • et varieret udvalg af enstemmige og flerstemmige vokal- og instrumentalsatser inden for et dansk og internationalt repertoire

 

Færdigheder i at

 • anvende hørelærefærdigheder til korrektion af flerstemmig sang og forespille kor- og instrumentalstemmer samt spille forberedte becifringsbaserede akkompagnementssatser med enkle grooves
 • synge forberedte akkompagnerede sange og demonstrere en fundamental bevidsthed om og en beherskelse af egen sangstemme
 • indstudere en lettere korsats for SATB samt lede den med adækvat slagteknik
 • udføre alle roller i sammenspilsarrangementer (inklusiv live electronics) samt anvende elementær tegngivning og håndtere delopgaver i sammenspilsledelse

 

Kompetencer til at

 • indstudere kor- og instrumentalstemmer i kor- og sammenspilssammenhænge.

 

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse ( se studieordningen).

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 194
 • Eksamen
 • 56
 • Total
 • 280