Musikvidenskab: Analyse og satslære 2: Satslære 2

Kursusindhold

Undervisningen foregår som holdundervisning med tilhørende øvelser og vejledning.

Engelsk titel

Musicology: Analysis and Harmony 2: Harmony 2

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning

Det er en forudsætning at man har fulgt undervisningen i satslære og analyse på 1. semester.

Analyse og satslære 2 består af undervisning i hhv. analyse og satslære og giver tilsammen en eksamen på 5 ECTS. Eksamen er knyttet til modulet i Analyse 2, dette modul står derfor til 0 ECTS.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Portfolio
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Forberedelse (anslået)
  • 32
  • Eksamensforberedelse
  • 14
  • Total
  • 70