Musikvidenskab: Analyse og satslære 2: Analyse 2

Kursusindhold

Undervisningen foregår som holdundervisning med tilhørende øvelser og vejledning.

Engelsk titel

Music Analysis and Harmony 2: Analysis 2

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning

Det er en forudsætning at man har fulgt undervisningen i satslære og analyse på 1. semester.

Eksamen i Analyse og satslære fylder 5 ECTS. Eksamen på 5 ECTS er knyttet til modulet Analyse 2. Modulet i Satslære 2 er derfor sat til 0 ECTS.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Forberedelse (anslået)
  • 32
  • Eksamensforberedelse
  • 14
  • Total
  • 70