Musikvidenskab: Musikvidenskab Praktiske discipliner 1: Sang

Kursusindhold

Undervisningen i Praktiske Discipliner 1er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation.

 

Sang

Gennem øvelsesarbejde og udvalgte sange opbygges basal sangteknik og der skabes kendskab til stemmens grundfunktioner. Forskellige sangteoretiske temaer gennemgås og de studerende udfører de dertil hørende praktiske øvelser.

Engelsk titel

Musicology: Performance Skill 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Sang: Der veksles mellem soloundervisning og holdundervisning på 3 hold i Korsalen

Sang

Minikompendium: Stemmen som instrument

Kompendium: Udvalgte sange

For at blive optaget på det BA sidefag i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven.

Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/​​brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation. Den samlede eksamen på 10 ECTS er knyttet til PD1 Korsang, derfor er Sang sat til "0" ECTS.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen: BA 2020-ordn: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_ba.pdf, BA sidefag 2020-ordn: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_basf
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 6
  • Total
  • 6