Musikvidenskab: Praktiske discipliner 1: Korsang

Kursusindhold

Praktiske discipliner 1: Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation.

Korsang

Der arbejdes med at få erfaring med kormediet. Undervisningen omfatter timer hvor underviser indstuderer, instruerer og dirigerer korsang. Der arbejdes med koropvarmning, indstudering af korsatser, fortolkning, samt indblik i en korleders gestik og ledelse af musikken. Indhold er forskellige sats- og stilarter og deres virkemidler, samt arbejdsformer ved koropvarmning og korindstudering. Dans og bevægelse kan indgå.

Engelsk titel

Musicology: Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning på et stort hold i Korsalen.

For at blive optaget på det BA sidefag i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen: BA 2020-ordn: https:/​​​/​​​hum.ku.dk/​​​uddannelser/​​​aktuelle_studieordninger/​​​musikvidenskab/​​​musikvidenskab_ba.pdf, BA sidefag 2020-ordn: https:/​​​/​​​hum.ku.dk/​​​uddannelser/​​​aktuelle_studieordninger/​​​musikvidenskab/​​​musikvidenskab_basf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

Viden om og forståelse af

 • vokalt og instrumentalt baseret, praktisk musikudøvelse på et elementært niveau samt kendskab til digital musik-og lydproduktion.

 

Færdigheder i at

 • anvende grundlæggende hørelæreteknikker og spille enkle becifrings-baserede satser på klaver
 • demonstrere en fundamental beherskelse af sangstemmens basale grundfunktioner
 • holde en stemme i en korsats samt orientere sig i et nodebillede.
 • udføre alle roller i et sammenspilsarrangement og betjene instrumentarium/anlæg samt anvende et musik-og lydproduktionsprogram.

 

Kompetencer til at

 • anvende klaverspil og egen sangstemme til at opnå indsigt i satsers funktionsmåde
 • deltage og orientere sig i et blandet kor og i en sammenspilsgruppe.

 

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse ( se studieordningen).

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 200
 • Eksamen
 • 56
 • Total
 • 280