Musikvidenskab: Analyse og satslære 1: Satslære 1

Kursusindhold

Undervisningen består af holdundervisning, hvor der i starten arbejdes intensivt med introduktion af musikalske grundbegreber. I undervisningen indgår løbende arbejde med satsproduktion, herunder bundne skriveøvelser.

Der arbejdes med:

- relevant musikalsk terminologi og nodeskrivning

- kadencevendinger og elementær dissonansbehandling

- stemmeføring, akkordbeliggenheder samt elementært satsarbejde

- kortere satsøvelser ud fra et defineret oplæg

Engelsk titel

Musicology: Musical Analysis and Harmony 1: Harmony 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning i et parallelt forløb mellem analyse og satslære, hvor der indgår øvelser og hjemmeopgaver.

Du skal have bestået Adgangsprøven på Musikvidenskab samt førsteårsprøven for at kunne følge BA sidefag på på Musikvidenskab.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Portfolio
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 84
  • Eksamensforberedelse
  • 28
  • Total
  • 140