Musikvidenskab: Praktiske discipliner 3: Soloklaver

Kursusindhold

Se beskrivelse under "Praktiske discipliner 1" (HMVA0434EU)

Engelsk titel

Musicology: Practical Disciplines 3

Uddannelse

Musikvidenskab

Soloundervisning

Praktiske discipliner 3 består af undervisning i musikledelse, solosang og soloklaver og giver tilsammen en eksamen på 7,5 ECTS.
Arbejdsbelastningen for en eksamen på 7,5 ECTS svarer til en arbejdsbyrde på 210 studentertimer. Dette indeholder både undervisning, forberedelse, eksamen og eksamensforberedelse.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 163
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Total
 • 210