Musikvidenskab: Praktiske discipliner 3: Solosang

Kursusindhold

For soloundervisningen i sang er det målet at udvikle instrumentale og vokale færdigheder samt evnen til at omsætte disse i musikalsk formidling, f.eks. i situationer hvor de skal coache andre sangere. Dette foregår i nært samarbejde mellem den enkelte studerende og underviseren.

Engelsk titel

Musicology: Practical Disciplines 3

Uddannelse

Musikvidenskab

Soloundervisning
PD3 er del op i flere undervisningsforløb. I dette modul fremgår det, at det fylder 0 ECTS. Under de resterende moduler i PD3 vil der også stå "0" ECTS, bortset fra PD3 Musikledelse, hvor eksamen på 7,5 ECTS er tilnyttet.

Praktiske discipliner 3 består af undervisning i musikledelse, solosang og soloklaver og giver tilsammen en eksamen på 7,5 ECTS.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se den pågældende studieordning:

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 163
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Total
 • 210