MØK, Emnekursus 1: Sociologi i Mellemøsten (E20)

Kursusindhold

Kurset Sociologi i Mellemøsten giver først en introduktion til sociologien som en central og vigtig samfundsvidenskabelig disciplin i studiet af det moderne Mellemøsten. Dernæst introduceres og diskuteres centrale sociologiske problemstillinger om køn, generationer, urbanisering, individualisering og de mange og nye former for individuel identitet der præger det moderne Mellemøsten. Introduktionen af disse temaer tjener som inspiration til valg af tema for den individuelle frie hjemmeopgave den gældende studieordning har fastlagt som eksamensform.

Engelsk titel

Sociology in the Middle East

Uddannelse

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2017

Fagstudieordning Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

 

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning:
Frit emne 1 (aktivitetskode arabisk HARK03421E, hebraisk HHEK0421E, persisk HPEK03421E tyrkisk HTRK03421E)

KA 2017-studieordning:
Frit emne 1 (aktivitetskode arabisk HARK03231E, hebraisk HHEK03231E, persisk HPEK03231E, tyrkisk HTRK03231E)

KA 2019 tilvalgsordning:
Frit emne 2(aktivitetskode HMØK13001E)

 

Holdundervisning og forelæsninger

Grundbøger:

Steve Bruce: Sociology. A very short introduction, Oxford University Press

Bowen et al.: Everyday Life in the Muslim Middle East. (3rd Edition)

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 355,5
  • Eksamen
  • 1
  • Total
  • 412,5